The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Součinitele prostředí

Součinitele prostředí γc1, γc2 jsou určeny na základě následující tabulky dle typu zeminy a poměru délky a výšky základu L/H:

Zeminy

Součinitel γc1

Součinitel γc2 pro tuhé základy s poměrem L/H:

4 a více

1,5 a méně

Hrubozrnné

1,4

1,2

1,4

Jemnozrnné písky

1,3

1,1

1,3

Jílovité písky

1,25

1,0

1,2

Jílovité písky - saturované

1,1

1,0

1,2

Jíly s indexem konzistence IL 0,25

1,25

1,0

1,1

Jíly (0,25 < IL 0,5)

1,2

1,0

1,0

Jíly (IL > 0,5)

1,1

1,0

1,0

Poznámky:

1. Pro základy s nízkou tuhostí by měl být součinitel γc2 roven jedné.

2. Pro mezilehlé hodnoty L/H je součinitel γc2 interpolován.

3. Pro sypké písky by měly být součinitele γc1 a γc2 rovné jedné.

Součinitel prostředí γc je určen na základě následující tabulky dle typu zeminy/horniny:

Typ zemin:

Písky

1,0

Jílovité písky

0,9

Jíly

0,85

Typ hornin:

Zdravé horniny

1,0

Navětralé horniny

0,9

Zcela zvětralé horniny

0,8

Literatura:

SP22.13330.2016.

Try GEO5 software for free.