The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Klasifikace zemin

Klasifikace zemin Robertson (1986), resp. Robertson (2010) umožňuje určit typ chování zeminy a některé její parametry přímo z výsledků zkoušky CPT - vstupní parametry zemin pak není nutné zadávat. Vygenerované parametry zemin doporučujeme před výpočtem zkontrolovat.

V rámu "Klasifikace zemin" se volí zkouška pro zatřídění (definovaná v rámu "Zkoušky CPT"). Zatřídění zeminy je provedeno podle Robertsona (1986 nebo 2010).

V rámu se dále zadává koeficient penetrometru α [-]. Hodnotu objemové tíhy zeminy γ lze buď zadat stejnou pro všechny vrstvy, nebo se v programu automaticky dopočítává pro každou vrstvu zvlášť z hodnot zkoušek CPT. V rámu lze zadat minimální mocnosti vrstvy zemin h. To má vliv na rozložení a počet vrstev jednotlivých zemin v geologickém profilu řešené úlohy.

Zaškrtnutím volby "Automaticky vkládat výsledky klasifikace do geologického profilu", se při jakékoliv změně dat v tomto rámu automaticky přiřadí vygenerovaný geologický profil do celé úlohy.

Rám "Klasifikace zemin"

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.