The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Výpočtové koeficienty

V rámech "Výpočet", resp. "Posouzení" (při metodice posouzení "Klasický výpočet"), které zobrazují seznam spočtených sil, lze zadat výpočtové součinitele. Výpočtový součinitel přenásobuje příslušnou sílu. Při zadání součinitele se výsledky okamžitě přepočtou a na desktopu se zobrazí přenásobené síly.

Součinitele výpočtu jsou výhodné například pro:

  • Testování konstrukce, kdy lze některou sílu zvětšovat přímo ve výpočtovém okně a pozorovat odezvu konstrukce.
  • Vyloučení některých sil z posouzení, popřípadě jejich redukce.
  • Zadání výpočtových kombinací - např. lze zavést ve smyslu EC různé součinitele pro hlavní proměnné zatížení a vedlejší proměnná zatížení.

Pro posouzení zdi pak můžeme zadat například tyto kombinace:

Výpočet 1

Výpočet 2

Výpočet 3

  • Zeď

1,0

1,0

1,0

  • Aktivní tlak

1,0

1,0

1,0

  • Přitížení 1

1,0

0,5

0,5

  • Přitížení 2

0,5

1,0

0,5

  • Přitížení 3

0,5

0,5

1,0

Rám "Posouzení" - použití výpočtových koeficientů

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.