The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Seismické kombinace (AASHTO)

Při zvolené metodice posouzení LRFD a výpočtu zemětřesení dle teorií Mononobe-Okabe, Arrango nebo NCMA -SRW lze zadat v rámu "Zemětřesení" součinitele pro dvě seismické kombinace.

Součinitele Pir redukují zemětřesné účinky konstrukce.

Součinitele Pae redukují zemní tlaky.

Zadávání součinitelů pro seismické kombinace v rámu "Zemětřesení"

Program provede výpočet pro obě kombinace a zobrazí nejnepříznivější výsledky posunutí a překlopení. Detailní informace o použitých součinitelích pro obě kombinace lze zobrazit pro všechny programy v podrobných výsledcích posouzení.

Podrobné výsledky pro obě kombinace v rámu "Posouzení"

Literatura:

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications. Eighth Edition, November 2017 (chapter 11-24).

Try GEO5 software for free.