GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Výsledky

Zobrazení a interpretace výsledků je jednou z nejdůležitějších částí programu. Program umožňuje několik základních typů grafických výstupů, které se definují v rámu "Nastavení kreslení : Výpočet":

  • vykreslovat deformovanou konstrukci
  • plošné zobrazení veličin v masívu (lze zobrazovat hodnoty absolutní nebo oproti jiné fázi budování)
  • vnitřní síly na nosnících, kontaktech
  • síly v kotvách a reakce
  • poklesovou kotlinu
  • sklopené řezy veličin
  • vektory a směry veličin

Program pro zobrazení výsledků používá následné souřadné systémy.

Pro snadné přepínání zobrazovaných veličin, způsobu vykreslování a práci s výstupy je určena nástrojová lišta "Výsledky" v horní části obrazovky. V pravé části desktopu je umístěna stupnice škály barev, a pod ní je umístěna nástrojová lišta "Škála barev", krerá slouží k jejímu nastavení.

Protože nastavení výstupů je někdy velice časově náročné, obsahuje program komfortní systém ukládání a správy nastavení.

Veškeré výstupy a zvolené výsledky lze tisknou v protokolu o výpočtu.

Try GEO5 software for free.