GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Výsledná tělesa

Rám "Výsledná tělesa" obsahuje tabulku se všemi výslednými tělesy a jejich objemy. Na levé straně volíme položky k zobrazení - výsledná tělesa, rozhraní, terén, HPV.

Rám "Tělesa zemin"

V případě těles a rozhraní lze zobrazit jen určité položky - jejich výběr je prováděn zaškrtnutím v tabulce.

Mezi výslednými tělesy lze také zadat svislý odstup pro lepší představu o uspořádání jednotlivých vrstev. Při zadání svislého odstupu lze kreslit pouze výsledná tělesa.

Tělesa zemin se svislým odstupem

Rozhraní mohou být vykreslena jako oříznutá (tak jak jsou uvažovány v modelu) nebo neoříznutá (bez oříznutí terénem nebo ostatními rozhraními). Zobrazení neoříznutých rozhraní slouží pro lepší představu o uspořádání jednotlivých vrstev. Rozhraní jsou oříznuta v závislosti na pořadí generace jednotlivých vrstev.

Zobrazení neoříznutých rozhraní

Zobrazení kresby na desktopu lze v jakémkoliv režimu zadávání dat upravovat pomocí nastavení v dialogovém okně "Nastavení kreslení" a pomocí tlačítek na nástrojové liště "Ovládání kresby".

Důležitou funkcí programu je využití tlačítka "ZPĚT", které umožňuje se kdykoliv vrátit k původnímu stavu před úpravou.

Try GEO5 software for free.