The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Výsledná tělesa

Rám "Výsledná tělesa" obsahuje tabulku se všemi výslednými tělesy a jejich objemy. Na levé straně volíme položky k zobrazení - výsledná tělesa, rozhraní, terén, HPV.

Rám "Tělesa zemin"

V případě těles a rozhraní lze zobrazit jen určité položky - jejich výběr je prováděn zaškrtnutím v tabulce.

Mezi výslednými tělesy lze také zadat svislý odstup pro lepší představu o uspořádání jednotlivých vrstev. Při zadání svislého odstupu lze kreslit pouze výsledná tělesa.

Tělesa zemin se svislým odstupem

Zobrazení kresby na desktopu lze v jakémkoliv režimu zadávání dat upravovat pomocí nastavení v dialogovém okně "Nastavení kreslení" a pomocí tlačítek na nástrojové liště "Ovládání kresby".

Důležitou funkcí programu je využití tlačítka "ZPĚT", které umožňuje se kdykoliv vrátit k původnímu stavu před úpravou.

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.