GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Body zájmu

Body zájmu obsahují tabulku bodů. Například může jít o plánovaná místa IG průzkumu, hranice pozemku, ostatních staveb atd.

Body zájmu lze vytvořit přímo v aplikaci, nebo importovat z programu "Stratigrafie", kde se definují v rámu "Podklady".

Každý bod je definován názvem, značkou, barvou a souřadnicemi - ty lze načíst pomocí GPS nebo upravit přímo na mapě. Dále lze ke každému bodu přidat popis a libovolné množství příloh.

Podoba dat zadávání bodů zájmu je pevně určena a nelze ji nijak měnit.

Bod zájmu

Try GEO5 software for free.