The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Stanovení sil v základové spáře

Program ze spočtených sil působících na konstrukci dopočítá celkové svislé (Fv) a vodorovné (Fh) síly, vypočte výsledné síly v základové spáře (normálovou sílu N a posouvající sílu H):

Síly působící v základové spáře

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.