GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Návrh smykové výztuže do desky

Program umožňuje spočítat do desky nutné množství smykové výztuže tvořené třmínky resp. ohyby.

Nejprve program spočte limitní posouvající síly v daném průřezu - posouvající sílu přenášenou betonem Vc (čl. 22.5.5) a maximální dovolenou posouvající sílu Vmax (čl. 22.5.1.2).

Pro výztuž tvořenou třmínky se nutná plocha výztuže spočte podle vzorce (čl. 22.5.8.5.3):

Pro výztuž tvořenou ohyby se nutná plocha výztuže spočte podle vzorce (čl. 22.5.8.5.4):

kde (čl. 20.2.2.4, čl. 21.2.1):

Try GEO5 software for free.