GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Dílčí součinitelé

V dialogovém okně "Nastavení" se pro výpočet podle EN 1997 zadávají dílčí součinitelé výpočtu.

V rozbalitelném seznamu "Návrhový přístup" lze zvolit jeden ze tří "Návrhových přístupů". Podle zvoleného návrhového přístupu se ve spodní části dialogového okna zobrazí dílčí součinitele zatížení, materiálu, resp. odporu a kombinační součinitele pro proměnné zatížení.

V sekci dílčích součinitelů redukujících zatížení se zadává také dílčí součinitel upravující zatížení vodou.

Správce nastavení a seznam nastavení obsahují velké množství předdefinovaných nastavení pro jednotlivé země EU - nastavení EN 1997 podle národních příloh (NP). Ve většině zemí je pak určen pouze jeden Návrhový přístup v závislosti na NADu a programu (typu řešené geotechnické úlohy) - pouze pro některé země je předdefinovaných nastavení více.

Program umožňuje zadávat každou sadu dílčích součinitelů čtyřikrát - pro jednotlivé návrhové situace. Program do výpočtu bere součinitele podle zvolené návrhové situace v rámu "Nastavení fáze".

Dialogové okno "Nová Nastavení" - zadání dílčích součinitelů při výpočtu podle EN 1997

Try GEO5 software for free.