The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Návrh podélné výztuže do desky

Návrh výztuže je proveden na namáhání ohybovým momentem M. Výsledkem návrhu je nutná plocha tažené, popřípadě i tlačené výztuže. Dále program zohledňuje podmínky minimálního a maximálního stupně vyztužení v daném průřezu. Nejprve se vypočte výška tlačené oblasti průřezu podle vzorce (čl. 6.2.10):

Je-li výška tlačené oblasti menší než mezní dovolená výška (x < ξbh0), pak program vypočte ploch tažené výztuže Ast podle vzorce:

Je-li výška tlačené oblasti větší než mezní dovolená výška (x > ξbh0), pak program vypočte plochy tlačené Asc tažené výztuže Ast podle vzorců:

Limitní výška tlačené oblasti ξbh0 se vypočte podle vztahu (čl. 6.2.7):

Také je spočítán stupeň vyztužení a zkontrolována jeho velikost podle vztahů (čl. 8.5.1):

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.