The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Stabilizační síla v patě smykové plochy

Pokud stabilita svahu nevyhovuje (stupeň stability je menší než jeho požadovaná hodnota), dopočítává se při použití metody ITF tzv. stabilizační síla. Tato síla je zavedena tak, že působí na spodním konci smykové plochy, ve směru tečny ke smykové ploše. Její velikost je vypočtena z rovnováhy sil a uvádí svah do stavu mezní rovnováhy při požadované hodnotě stupně stability. Viz obrázek.

Stabilizační síla Fn

Hodnota stabilizační síly může být použita jako kritérium při optimalizaci. Optimalizace standardně probíhá tak, že se hledá smyková plocha, při níž vychází nejnižší hodnota stupně stability. Pro spočtený stupeň stability je vždy (pokud svah nevyhovuje) dopočtena odpovídající hodnota stabilizační síly v patě. V praxi bývá užitečné znát smykovou plochu, která sice nemá nejnižší hodnotu stupně stability, ale pro jejíž stabilizaci vychází nejvyšší hodnota stabilizační síly v patě. Optimalizace pro tento případ nabízí výpočet, kdy kritériem pro vyhledání smykové plochy je právě velikost této stabilizační síly. Tento způsob optimalizace lze použít pouze v případě, že stabilita svahu nevyhovuje, protože pro vyhovující svahy se hodnota stabilizační síly nepočítá. Pro vyhovující svah se optimalizuje vždy jen podle stupně stability.

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.