The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Přidat graficky

Přidat graficky

Tlačítko "Přidat graficky" zapne režim grafického zadání. Maska myši se změní na osový kříž, a pomocí levého tlačítka myši lze zadat požadovaný objekt. Například při zadání kotvy se kliknutím na plochu zadá počáteční a koncový bod kotvy. Po zadání druhého bodu program otevře dialogové okno a další postup je již shodný s postupem uvedeným v kapitole "Přidat".

Režim zadání dat graficky

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.