GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Přidat graficky

Přidat graficky

Tlačítko "Přidat graficky" zapne režim grafického zadání. Maska myši se změní na osový kříž, a pomocí levého tlačítka myši lze zadat požadovaný objekt. Například při zadání kotvy se kliknutím na plochu zadá počáteční a koncový bod kotvy. Po zadání druhého bodu program otevře dialogové okno a další postup je již shodný s postupem uvedeným v kapitole "Přidat".

Režim zadání dat graficky

Try GEO5 software for free.