GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Stabilitní výpočty

V záložce se zadávají parametry pro stabilitní výpočty:

Dialogové okno "Metody výpočtu pro polygonální smykovou plochu" - výběr metod výpočtu

Dialogové okno "Nové nastavení" - záložka "Stabilitní výpočty"

Try GEO5 software for free.