The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Kopie a vložení 2D rozhraní

Geoschránka umožňuje předávání 2D rozhraní mezi následujícími režimy:

  • rozhraní
  • násep a zářez
  • voda
  • nestlačitelné podloží

Dále umožňuje kopírovat data v programu MKP:

  • v režimu "Výpočet" kopírovat spočtenou hladinu podzemní vody, zejména při výpočtu proudění
  • v režimu "Aktivace" rozhraní s respektováním aktivity upravená tak, aby splňovala podmínky pro 2D profil

Kopírovat do Geoschránky je možno následující položky:

  • aktuálně označené rozhraní
  • vybraná rozhraní
  • terén aktuální fáze
  • celý 2D profil

Vložení rozhraní

Vložení více rozhraní z Geoschránky probíhá způsobem, jako když uživatel postupně zadává jednotlivá rozhraní. Průběh můžeme ovlivnit v následujícím okně:

Vkládání 2D rozhraní z Geoschránky

V tomto okně lze upřesnit, která rozhraní budou vložena (sloupec "Vložit"), v jakém pořadí (změna kliknutím myši na nebo klávesami Ctrl+Shift+šipka nahoru či dolů) a případně je můžeme umístit na libovolné místo. V některých režimech je samozřejmě možno vložit pouze jedno rozhraní, pak se sloupec "Vložit" změní na výběr jedné možnosti a sloupec "Pořadí" je skryt.

Program vždy zobrazuje náhled na změny, které vložení vyvolá, a ve sloupci "Poznámka" zobrazuje výsledek vložení jednotlivých rozhraní z Geoschránky. Vlastní vložení a tím i změna dat proběhne až stisknutím tlačítka "Vložit".

Samozřejmě je možno vložit jedno rozhraní vícekrát s různým umístěním a tím jednoduše zadat například šikmé vrstevnaté podloží.

Vložení 2D profilu

Tento režim umožňuje přidat celý 2D profil v Geoschránce do aktuálního 2D profilu. V tomto případě není možno vybírat, která rozhraní budou vložena. Je možno pouze změnit umístění. Program průběžně ukazuje náhled na výsledný 2D profil. Vlastní vložení a tím i změna dat proběhne až stisknutím tlačítka "Vložit".

Vkládání 2D profilu z Geoschránky

Try GEO5 software for free.