GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Kopie a vložení 2D rozhraní

Geoschránka umožňuje předávání 2D rozhraní mezi následujícími režimy:

  • rozhraní
  • násep a zářez
  • voda
  • nestlačitelné podloží

Dále umožňuje kopírovat data v programu MKP:

  • v režimu "Výpočet" kopírovat spočtenou hladinu podzemní vody, zejména při výpočtu proudění
  • v režimu "Aktivace" rozhraní s respektováním aktivity upravená tak, aby splňovala podmínky pro 2D profil

Kopírovat do Geoschránky je možno následující položky:

  • aktuálně označené rozhraní
  • vybraná rozhraní
  • terén aktuální fáze
  • celý 2D profil

Vložení rozhraní

Vložení více rozhraní z Geoschránky probíhá způsobem, jako když uživatel postupně zadává jednotlivá rozhraní. Průběh můžeme ovlivnit v následujícím okně:

Vkládání 2D rozhraní z Geoschránky

V tomto okně lze upřesnit, která rozhraní budou vložena (sloupec "Vložit"), v jakém pořadí (změna kliknutím myši na nebo klávesami Ctrl+Shift+šipka nahoru či dolů) a případně je můžeme umístit na libovolné místo. V některých režimech je samozřejmě možno vložit pouze jedno rozhraní, pak se sloupec "Vložit" změní na výběr jedné možnosti a sloupec "Pořadí" je skryt.

Program vždy zobrazuje náhled na změny, které vložení vyvolá, a ve sloupci "Poznámka" zobrazuje výsledek vložení jednotlivých rozhraní z Geoschránky. Vlastní vložení a tím i změna dat proběhne až stisknutím tlačítka "Vložit".

Samozřejmě je možno vložit jedno rozhraní vícekrát s různým umístěním a tím jednoduše zadat například šikmé vrstevnaté podloží.

Vložení 2D profilu

Tento režim umožňuje přidat celý 2D profil v Geoschránce do aktuálního 2D profilu. V tomto případě není možno vybírat, která rozhraní budou vložena. Je možno pouze změnit umístění. Program průběžně ukazuje náhled na výsledný 2D profil. Vlastní vložení a tím i změna dat proběhne až stisknutím tlačítka "Vložit".

Vkládání 2D profilu z Geoschránky

Try GEO5 software for free.