The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Vesic

Toto řešení vychází z teorie A. S. Vesice. Postup je shodný se standardním postupem, liší se pouze v níže vypsaných součinitelích:

součinitele únosnosti:

součinitele tvaru základu:

součinitele vlivu hloubky založení:

pro: d/b ≤ 1

pro: d/b > 1

součinitele šikmosti zatížení:

pro: φ = 0°

pro: φ ≠ 0°

kde:

kde:

d

-

hloubka základové spáry

b

-

šířka základu

l

-

délka základu

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

c

-

soudržnost zeminy

δ

-

úhel odklonu výslednice sil od svislé

H

-

vodorovná složka výslednice zatížení

V

-

svislá složka výslednice zatížení

Literatura:

J.-G. Sieffert and Ch. Bay-Gress: Comparison of European bearing capacity calculation method for shallow foundations, Proc. Instn Civ. Engrs Geotech. Engng, 2000, 143, Apr., 65-74

Braja M. Das: Principles of Geotechnical Engineering, Sixth Edition, Thomson India 2006, ISBN: 978-8131502020

ALEKSANDAR SEDMAK VESIC: ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE CARGA DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, 1973

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.