The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Návrh smykové výztuže do desky

Program umožňuje spočítat do desky nutné množství smykové výztuže tvořené třmínky resp. ohyby.

Nejprve program spočte limitní posouvající síly v daném průřezu - posouvající sílu přenášenou betonem VRd, c (čl. 6.2.2(1)) a maximální dovolenou posouvající sílu VRd, max (čl. 6.2.3(3)).

kde:

Pro výztuž tvořenou třmínky se nutná plocha výztuže spočte podle vzorce (čl. 6.2.3(3)):

Pro výztuž tvořenou ohyby se nutná plocha výztuže spočte podle vzorce (čl. 6.2.3(4)):

V programu jsou zabudovány standardní hodnoty součinitelů ν, νmin - tyto hodnoty lze také v programu měnit v závislosti na použité Národní příloze.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.