The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Součinitelé únosnosti piloty

Doporučené rozsahy hodnot součinitelů únosnosti paty piloty Np a součinitele β jsou uvedeny v následující tabulce. Součinitel β se většinou pohybuje v daném rozsahu, málokdy může přesáhnout hodnotu 1,0.

Rozsah součinitelů Np a β (podle Felenia 1991)

Typ zeminy

φef

Np

β

Jíl

25 - 30

3 - 30

0,23 - 0,40

Silt

28 - 34

20 - 40

0,27 - 0,50

Písek

32 - 40

30 - 150

0,30 - 0,60

Štěrk

35 - 45

60 - 300

0,35 - 0,80

Literatura:

Fellenius, B.H.: Foundation Engineering Handbook, Editor H.S. Fang, Van Nostrand Reinhold Publisher, New York, 1991, 511 - 536.

Try GEO5 software for free.