GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Součinitelé únosnosti piloty

Doporučené rozsahy hodnot součinitelů únosnosti paty piloty Np a součinitele β jsou uvedeny v následující tabulce. Součinitel β se většinou pohybuje v daném rozsahu, málokdy může přesáhnout hodnotu 1,0.

Rozsah součinitelů Np a β (podle Felenia 1991)

Typ zeminy

φef

Np

β

Jíl

25 - 30

3 - 30

0,23 - 0,40

Silt

28 - 34

20 - 40

0,27 - 0,50

Písek

32 - 40

30 - 150

0,30 - 0,60

Štěrk

35 - 45

60 - 300

0,35 - 0,80

Literatura:

Fellenius, B.H.: Foundation Engineering Handbook, Editor H.S. Fang, Van Nostrand Reinhold Publisher, New York, 1991, 511 - 536.

Try GEO5 software for free.