The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Nelineární modul reakce podloží

Nelineární model vyjadřuje závislost modulu reakce podloží kh na vodorovném posunu konstrukce - tj. změnu kh mezi prahovými hodnotami odpovídající porušení pasivním zemním tlakem Tp a aktivním zemním tlakem  Ta - viz obr. (modul reakce podloží je dán sklonem křivky, pro působení tlaku v klidu na konstrukci je možné uvažovat jeho hodnotu kh1). Tento model také uvažuje pružné podpory a vynucené průhyby konstrukce, prostředí pro různé okrajové podmínky, místa rozepření či kotvení apod.

Interakční model pro určení kh

Hodnoty modulu reakce podloží umožňuje program dopočítat z hodnot sečnových modulů reakce podloží (CUR 166) - viz obr.:

Interakční model pro určení kh - CUR 166

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.