The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Metoda omezení velikostí primárního napětí

Pokud uvažujeme při výpočtu sedání omezení procentem velikosti primárního geostatického napětí, pak:

a) je deformační zóna určena hloubkou pod základovou spárou, kde přírůstkové napětí σz dosáhne určité procento původního geostatického napětí:

kde:

x%

-

uvažovaná velikost geostatického napětí

σor

-

geostatické napětí

b) sedání s je počítáno z napětí, které je na obrázku vyznačeno šrafováním a je dáno obecným vztahem:

kde:

σz

-

přírůstkové napětí

σor

-

geostatické napětí

Velikost deformační zóny omezením velikostí primárního napětí

Try GEO5 software for free.