GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Plastová stětovnice (vinyl)

Pro plastovou štětovnici se v dialogovém okně zadává:

  • Název průřezu (defaultně je zadán programem, zaškrtnutím tlačítka "Vlastní" lze volit vlastní název)
  • Délka úseku l
  • Typ průřezu - vybírá se v dialogovém okně "Katalog průřezů" (dialogové okno se otevírá pomocí tlačítka "Katalog")

Katalog průřezů obsahuje vinylové štětovnice od určitého výrobce (viz níže - literatura). Pokud používáte jiný typ výrobků, kontaktujte nás (hotline@fine.cz), rádi ho zařadíme do našeho katalogu v programu.

Zadání parametrů - plastová štětovnice

Plastové štětovnice jsou ohybově měkké a vykazují značné deformace v porovnání s ocelovými resp. betonovými konstrukcemi. Standardní metoda výpočtu modulu reakce podloží podle Schmitta není pro výpočet plastových štětovnic vhodná a dává nereálné výsledky. Program proto automaticky přepne tuto metodu na metodu "Vinyl", kdy modul reakce podloží je počítán z oedometrického modulu zeminy vztahem kh = 2/3 Eoed.

Ostatní metody výpočtu modulu reakce podloží jsou stejné jako u ostatních typů průřezů.

V rámu "Dimenzování" lze provést posouzení únosnosti plastových štětovnic.

Literatura:

Štětovnice zařazené v katalogu

  • Katalog firmy Everlast Synthetic Products, LLC - dostupný na https://everlastseawalls.com/seawall-products/vinyl-sheet-piling

Try GEO5 software for free.