The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Seznam veličin dimenzování

Pro výpočet dimenzování je nejprve nutné vybrat možnost "Počítat dimenzování" v rámu "Parametry dimenzování". Zobrazení hodnot pro dimenzování lze nastavit na nástrojové liště "Výsledky". Značení veličin (zejména indexů proměnných) se mění v závislosti na nastavení norem pro dimenzování betonových a ocelových konstrukcí v záložce "Materiály a normy".

Seznam veličin zobrazovaných programem pro dimenzování

Veličina

Jednotka

Popis

Moment Mdim1, min

[kNm/m]

Minimální dimenzační moment ve směru výztuže 1

Moment Mdim1, max

[kNm/m]

Maximální dimenzační moment ve směru výztuže 1

Moment Mdim2, min

[kNm/m]

Minimální dimenzační moment ve směru výztuže 2

Moment Mdim2, max

[kNm/m]

Maximální dimenzační moment ve směru výztuže 2

Plocha výztuže Au1

[mm2/m]

Plocha horní výztuže ve směru 1

Plocha výztuže Ab1

[mm2/m]

Plocha dolní výztuže ve směru 1

Plocha výztuže Au2

[mm2/m]

Plocha horní výztuže ve směru 2

Plocha výztuže Ab2

[mm2/m]

Plocha dolní výztuže ve směru 2

Stupeň vyztužení μh1

[%]

Stupeň vyztužení horní výztuže ve směru 1

Stupeň vyztužení μd1

[%]

Stupeň vyztužení dolní výztuže ve směru 1

Stupeň vyztužení μh2

[%]

Stupeň vyztužení horní výztuže ve směru 2

Stupeň vyztužení μd2

[%]

Stupeň vyztužení dolní výztuže ve směru 2

Posouvající síla VEd

[kN/m]

Dimenzační posouvající síla

Plocha výztuže Ab,nut

[mm2/m2]

Nutná plocha smykové výztuže

Posouvající síla VRd, c

[kN/m]

Únosnost průřezu na smyk bez smykové výztuže

Posouvající síla VRd, max

[kN/m]

Maximální únosnost průřezu na smyk

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.