The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Dimenzování tížné zdi - kamenné zdivo podle EN 1996-1-1

Kamenné zdivo je posuzováno na namáhání kombinací tlakové normálové síly a ohybového momentu a na namáhání posouvající silou.

Posouzení na tlak a ohyb

Kapitola 6.1.2.1

kde:

NEd

-

návrhová hodnota normálové síly

NRd

-

tlaková únosnost

Ac

-

plocha tlačené části průřezu

fk

-

charakteristická hodnota tlakové pevnosti zdiva

γM

-

dílčí součinitel materiálu

b

-

šířka průřezu

h

-

výška průřezu

e

-

excentricita

MEd

-

návrhová hodnota ohybového momentu

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R1| nebo |1L| / |1R2|. Kde L je zatížení, R1 je únosnost při zachování excentricity a R2 je únosnost při zachování normálové síly.

Posouzení na smyk

Kapitola 6.2

kde:

VEd

-

návrhová hodnota posouvající síly

VRd

-

smyková únosnost

fvk

-

charakteristická hodnota smykové pevnosti zdiva

fvko

-

charakteristická hodnota počáteční smykové pevnosti zdiva

fb

-

tlaková pevnost zdícího prvku

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.