GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Import externího objektu

Import objektu se provádí pomocí tlačítka "Import ze souboru". Po stisknutí tlačítka se otevře standardní dialogové okno, ve kterém vybereme název a formát importovaného objektu. Soubor lze importovat ve formátu CAD (*.dwg, *.dxf) nebo Fine Rendering Data (*.frd).

V dialogovém okně lze zapnout/vypnout jednotlivé vrstvy importovaného objektu, určit jednotku rozměrů objektu (mm, m, ft...) a pozici vkládacího bodu.

Objekt je vložen do dat dvěma způsoby:

  • pokud souřadnicový systém objektu odpovídá souřadnicovému systému úlohy, je objekt vložen na správné souřadnice
  • pokud je objekt zcela mimo, program dopočte pozici vkládacího bodu tak, aby objekt byl přibližně uprostřed úlohy.

Dialogové okno pro zadání parametrů importu

Objekt můžeme posouvat změnou souřadnic vkládacího bodu, případně jej natáčet či zrcadlit.

Změna umístění objektu

Try GEO5 software for free.