GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Materiály, součinitelé, použité značení

Norma používá tato označení pro materiálové charakteristiky:

Rbd

-

výpočtová pevnost betonu v tlaku

Rbtd

-

výpočtová pevnost betonu v tahu

γu

-

součinitel tvaru průřezu

z

-

rameno vnitřních sil

Součinitel γu se vypočte v závislosti na výšce průřezu podle vzorce (čl. 5.2.2):

Nejčastěji se vyskytující geometrické značky:

b

-

šířka průřezu

h

-

výška průřezu

he

-

účinná výška průřezu

z

-

rameno vnitřních sil

Try GEO5 software for free.