The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Tisky protokolů

Podoba tisku protokolu se definuje v pravé části dialogového okna šablony. Pro každou šablonu můžeme zadat libovolné množství tiskových sestav - i pro jeden typ zkoušky.

V horní části okna definujeme základní podobu výstupu - a také zda je určen pro "Zkoušku" nebo "Zemní profil", dále pak zda je protokol určen pro tisk v zadaném měřítku nebo na celou stránku.

Na záložkách volíme jakou oblast budeme upravovat.

Úprava políčka/buňky je podobná například práci s MS Excel - stačí poklepat na buňku. Buňka může obsahovat různé zdroje dat - jak je patrné z obrázku.

Do jednotlivých polí lze vložit tato data:

  • data zkoušky definovaná v aktuální šabloně
  • údaje o projektu - data z rámu "Projekt"
  • údaje o společnosti - data z okna "Údaje o firmě"
  • lze zvolit z předdefinovaných textů - položka "Předdefinovaný text"
  • lze zvolit z předpřipravených obrázků - položka "Obrázek -název"
  • nebo lze jednoduše napsat vlastní text do buňky.

Důležité je rozlišovat mezi pojmy "Název" a "Obsah". "Název" vloží pojmenování datového typu (např. Vrtmistr), "Obsah" pak vloží zadanou informaci (např. Ing. Novák).

Data z měření a z vrstev zemin se pro tisk výstupního protokolu definují ve sloupcích.

Po úpravě můžeme zkontrolovat výslednou vytvořenou šablonu v rámech "Zkoušky" nebo "Zemní profily" - po vybrání zkoušky a stisknutí tlačítka "Tisknout protokol" se zobrazí náhled tisku.

Náhled tisku protokolu zkoušky

Try GEO5 software for free.