GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Přitížení

Program GEO5 uvažuje při výpočtu zemních tlaků následující přitížení:

Aktivní zemní tlak

Zemní tlak v klidu

Pasivní zemní tlak

Try GEO5 software for free.