The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Posouzení

V rámu "Posouzení" jsou zobrazeny výsledky výpočtu. Pro jednu zadanou úlohu lze provést více výpočtů.

Vzhled rámu se mění podle zvolené metodiky posouzení:

  • Výpočet podle stupně bezpečnosti, resp. mezních stavů - v tabulce v posledním sloupci se zadávají výpočtové koeficienty, kterými se přenásobují vypočtené síly. Spočtené síly jsou zobrazeny na desktopu a aktualizují se okamžitě při jakékoliv změně dat a nastavení v rámu.
  • Výpočet podle EN 1997 - v tabulce v posledním sloupci lze zadat, zda proměnné zatížení působící na konstrukci je vedlejším zatížením. Toto je blíže vysvětleno v sekci "Kombinace zatížení".
  • Výpočet podle LRFD - v tomto případě není poslední sloupec vůbec zobrazen.

Pro posouzení vnější stability se vytvoří fiktivní konstrukce - zeď, která je pak dále posuzována. Fiktivní zeď je tvořena lícem konstrukce, spojnicemi mezi konci jednotlivých hřebů, svislou přímkou vedenou od konce prvního hřebu do úrovně hloubky terénu a od konce posledního hřebu do úrovně hloubky konstrukce (takže spodní hrana fiktivní zdi je vždy vodorovná). Body zdi způsobující konkávní zakřivení rubu konstrukce jsou programem automaticky vypuštěny. Konstrukce je zatížena aktivním zemním tlakem.

Postup vlastního posouzení  je popsán v teoretické části nápovědy.

Spočtené síly jsou zobrazeny na desktopu a aktualizují se okamžitě při jakékoliv změně dat a nastavení v rámu. V pravé části rámu se zobrazuje výsledek posouzení zdi na překlopení a posunutí. Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků posouzení.

Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Posouzení"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.