GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Únosnost základu na skalním podloží

Pro skalní masiv tvořený horninami skalními a poloskalními je možné pro výpočet výpočtové únosnosti Rd základu s vodorovnou základovou spárou použít následující metody:

Try GEO5 software for free.