GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Skupiny bloků

Skupiny bloků umožnují definovat tvar řady zdi. Zadávají se rovné úseky, oblouky, rohy i mezery mezi bloky.

Základní způsoby uložení bloků

Typ 1 - rovný úsek

Zadání rovné řady bloků

Typ 2 - rohový blok - Pokud není zadán přepínač "Součást zdi", blok automaticky tvoří roh. Lze ho položit kolmo na původní řadu nebo rovnoběžně s řadou.

Rohový blok

Typ 3 - položení kolmé řady před předchozí skupinu bloků

Kolmé napojení řady

Typ 4 - položení kolmé řady za předchozí skupinu bloků

Kolmé napojení řady

Typ 5 - zadání skupiny bloků do oblouku - oblouk může být kokávní resp. konvexní.

Editace úseku v oblouku

Typ 6 - vytvoření mezery mezi bloky - pokud zadáme typ bloku "nezadáno", lze zadat mezeru mezi bloky.

Zadání mezery

Try GEO5 software for free.