The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Skupiny bloků

Skupiny bloků umožnují definovat tvar řady zdi. Zadávají se rovné úseky, oblouky, rohy i mezery mezi bloky.

Základní způsoby uložení bloků

Typ 1 - rovný úsek

Zadání rovné řady bloků

Typ 2 - rohový blok - Pokud není zadán přepínač "Součást zdi", blok automaticky tvoří roh. Lze ho položit kolmo na původní řadu nebo rovnoběžně s řadou.

Rohový blok

Typ 3 - položení kolmé řady před předchozí skupinu bloků

Kolmé napojení řady

Typ 4 - položení kolmé řady za předchozí skupinu bloků

Kolmé napojení řady

Typ 5 - zadání skupiny bloků do oblouku - oblouk může být kokávní resp. konvexní.

Editace úseku v oblouku

Typ 6 - vytvoření mezery mezi bloky - pokud zadáme typ bloku "nezadáno", lze zadat mezeru mezi bloky.

Zadání mezery

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.