The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Nastavení výpočtu zemětřesení

Při řešení úlohy zemětřesení lze v dialogovém okně "Nastavení výpočtu" volit mezi nastavením výpočtu "Napjatosti" a "Zemětřesení". Výpočet napjatosti v dané fázi vždy předchází výpočtu zemětřesení.

V případě "Zemětřesení" se na rozdíl od výpočtu napjatosti se místo výpočtového kroku nastavuje počáteční časový krok v s.

Výpočet zemětřesení navíc vyžaduje nastavení parametrů Newmarkovy integrační metody nebo Alfa metody.

Dále je nutné určit parametry pro výpočet vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitání.

Nastavení výpočtu zemětřesení

Vlastní výpočet zemětřesení má vždy následující sekvenci výpočtů:

  1. Výpočet napjatosti
  2. Výpočet vlastních tvarů a vlastních frekvencí kmitání
  3. 1D Free field column analýza
  4. 2D analýza účinků zemětřesení

Pro každý výpočet je možné zobrazit patřičné výsledky s výjimkou Free field column analýzy. Tato analýza slouží k nastavení okrajových podmínek na svislých hranicích modelu pro vlastní analýzu účinků zemětřesení (bod č. 4).

Podrobnější informace lze nalézt v teoretickém manuálu na našich webových stránkách.

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.