GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Program Stratigrafie

Program Stratigrafie (a moduly Dokumentace, Řezy a Zemní práce) je určen k:

  • Vytvoření digitálního modelu terénu staveniště (lze využít program Mračno bodů a importovat z něj body terénu, tvar staveniště a ortofoto terénu).
  • Načtení veškerých vrtů a polních zkoušek z geologického průzkumu - pro zaznamenání dat v terénu doporučujeme využít mobilní aplikaci GEO5 Data Collector
  • Tvorbě geologické dokumentace
  • Vytvoření geologických řezů
  • Vytvoření 3D modelu podloží
  • Exportu dat do dalších programů GEO5 (Výsledné řezy - Stabilita Svahu, Sedání…), (Výsledné profily - Patky, Pilota...)

Detailní popis práce s programem Stratigrafie naleznete v inženýrských manuálech na našich webových stránkách:

- IM 40 "Základy práce s programem Stratigrafie"

- IM 41 "Pokročilé modelování v programu Stratigrafie"

- IM 42 "Tvorba dokumentace zkoušek"

- IM 43 "Interpretace zkoušek do zemních profilů"

- IM 44 "Vytvoření uživatelské šablony"

- IM 46 "Modul Zemní práce"

- IM 47 "Exporty a importy zkoušek / šablon"

- IM 49 "Provádění geologického průzkumu – mobilní aplikace Data Collector"

- IM 50 "Základy práce s programem Mračno Bodů"

Nápověda k programu "Stratigrafie" zahrnuje mimo jiné následující oblasti:

  • Zadávání dat v jednotlivých rámech:

Projekt

Šablony

Nastavení

Staveniště

Podklady

Body terénu

Hrany terénu

Zkoušky

Zeminy

Zemní profily

Rozhraní

Voda

IG řezy

Model podloží

Výsledné profily

Výsledné řezy

Výsledná tělesa

  • Teorie k zadávaným zkouškám v programu "Stratigrafie":

Polní zkoušky

Try GEO5 software for free.