The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Základní data

V této části dialogového okna se zadávají základní parametry vlastností zeminy - objemová tíha zeminy, úhel vnitřního tření zeminy a soudržnost zeminy.  Tyto hodnoty se zjišťují z geotechnického či inženýrsko-geologického průzkumu nebo z laboratorních zkoušek. Nejsou-li tyto podklady k dispozici, lze využít zabudovanou databázi zemin, která obsahuje orientační hodnoty vybraných základních charakteristik zemin. Charakteristiky hornin nejsou uvedeny v zabudované databázi, tyto parametry je zapotřebí zadat ručně.

Parametry zemin se odlišují podle zvoleného typu výpočtu a metody posouzení (rám "Nastavení", záložka "Patky", "Sedání").

Podle typu výpočtu se rozlišuje:

Související teorie je podrobně popsána v kapitole "Výpočet únosnosti základu".

Dialogové okno "Přidání nových zemin" - "Základní data"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.