The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Koeficient tuhosti piloty K

Koeficient tuhosti piloty je definován vztahem:

kde:

Ep

-

modul pružnosti materiálu piloty [MPa]

Es

-

průměrná hodnota sečnového modulu deformace zeminy podél dříku piloty [MPa]

Ra

-

poměr plochy řezu pilotou a plochy ohraničené vnějším okrajem [-]

kde:

A1

-

průměrná plocha příčného řezu pilotou [m2]

A2

-

plocha dříku piloty [m2]

(pro tuhé piloty Ra = 1)

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.