The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Únosnost na přetržení

Způsob výpočtu se volí v sekci "Únosnost na přetržení".

Zadání způsobu výpočtu únosnosti kotvy na přetržení

Volba "Dopocitat"

Je počítána pro všechny typy kotev stejným způsobem podle následujícího vzorce:

kde:

fu

-

výpočtová pevnost materiálu

A

-

plocha posuzovaného dříku kotvy

Volba "Zadat"

Zadává se únosnost dříku na přetržení Rt [kN, lbf]

V případě pramencových kotev je třeba zadávat plochu jednoho pramence (volba "zadat plochu") - celkova plocha prurezu je pak stanovna jako:

kde:

A1

-

průřezová plocha pramence

n

-

počet pramenců

V případě, že se zadává průměr pramence (volba "zadat průměr") je pak celkova plocha prurezu stanovna jako:

kde:

ds

-

průřezová plocha pramence

n

-

počet pramenců

Příklad zadání plochy průřezu pramencové kotvy

Try GEO5 software for free.