GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Parametr zeminy Kdq

Hodnota parametru Kdq je automaticky dopočítána dle typu zeminy, popř. ji lze zadat ručně.

Tabulka pro určení parametru Kdq

Typ zeminy

Kdq [kPa]

Písek

400

Písek jílovitý

400

Písek jílovitohlinitý

400

Písek hlinitojílovitý

400

Písek hlinitý

400

Jíl

120

Jíl písčitý

120

Jíl písčitohlinitý

120

Jíl hlinitopísčitý

120

Jíl hlinitý

120

Hlína

200

Hlína písčitojílovitá

250

Hlína písčitá

250

Hlína jílovitopísčitá

200

Hlína jílovitá

200

Try GEO5 software for free.