The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Zvýšený aktivní tlak

Zvýšený aktivní tlak se počítá pomocí součinitele k.

Velikost tlaku se vypočte podle vzorce:

kde:

σr

-

tlak v klidu

σa

-

aktivní zemní tlak

k

-

součinitel zvýšeného aktivního tlaku

Je-li hodnota součinitele k = 1, pak je výsledný tlak roven tlaku v klidu, je-li hodnota k = 0 je výsledný tlak roven tlaku aktivnímu.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.