GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Parametry Hoeka - Browna

Parametr rozpukání horniny a

Parametr a je exponent nabývající hodnot od 0,5 do 0,65 (pro původní Hoekovu-Brownovu podmínku má hodnotu 0,5) a je závislý na stupni rozpukání horniny.

Nelineární parametry mb = m, s pro a = 0,5

(index r značí reziduální hodnoty)

Karbonátové horniny s velice dobře vyvinutou štěpností,

dolomit, vápenec, mramor

Zpevněné argelitické horniny,

jílovec, filit,

prachovec,

břidlice,

pelity

Arenitické horniny,

psamity,

pískovce,

kvarzity

Jemně zrnité polyminerálové vyvřelé krystalické horniny,

diabas, andesit,

dolerit,

ariolit

Hrubě zrnité polyminerální vyvřelé horniny a metamorfované horniny,

krystalické břidlice,

gabro, rula,

amfibolit,

křemenný diorit

Neporušené horninové vzorky,

Laboratorní vzorky nemají plochy nespojitosti,

RMR = 100

Q = 500

m = 7,00

s = 1,00

mr = 7,00

sr = 1,00

m = 10,00

s = 1,00

mr = 10,00

sr = 1,00

m = 15,00

s = 1,00

mr = 15,00

s = 1,00

m = 17,00

s = 1,00

mr = 17,00

s = 1,00

m = 25.00

s = 1,00

mr = 25,00

s = 1,00

Horninový masiv velmi dobré kvality,

Blokově neporušená hornina s nezvětralými puklinami,

RMR = 85

Q = 100

m = 2,40

s = 0,082

mr = 4,10

sr = 0,189

m = 3,43

s = 0,082

mr = 5,85

sr = 0,189

m = 5,14

s = 0,082

mr = 8,78

sr = 0,189

m = 5,82

s = 0,082

mr = 9,95

sr = 0,189

m = 8,56

s = 0,082

mr = 14,63

sr = 0,189

Horninový masiv dobré kvality,

Nepatrně porušené horniny s nezvětralými puklinami vzdálenými od sebe od 1 do 3 m

RMR = 65

Q = 10

m = 0,575

s = 0,00293

mr = 2,006

sr = 0,0205

m = 0,821

s = 0,00293

mr = 2,865

sr = 0,0205

m = 1,231

s = 0,00293

mr = 4,298

sr = 0,0205

m = 1,395

s = 0,00293

mr = 4,871

sr = 0,0205

m = 2,052

s = 0,00293

mr = 7,163

sr = 0,0205

Horninový masiv uspokojivé kvality,

Částěčně zvětralé pukliny vzdálené od sebe od 0,3 do 1 m,

RMR = 44

Q = 1

m = 0,128

s = 0,00009

mr = 0,947

sr = 0,00198

m = 0,183

s = 0,00009

mr = 1,353

sr = 0,00198

m = 0,275

s = 0,00009

mr = 2,030

sr = 0,00198

m = 0,311

s = 0,00009

mr = 2,301

sr = 0,00198

m = 0,458

s = 0,00009

mr = 3,383

sr = 0,00198

Horninový masiv špatné kvality,

Četné zvětralé pukliny vzdálené od sebe od 30 do 500 mm,

RMR = 23

Q = 0,1

m = 0,029

s = 0,000003

mr = 0,447

sr = 0,00019

m = 0,041

s = 0,000003

mr = 0,639

sr = 0,00019

m = 0,061

s = 0,000003

mr = 0,959

sr = 0,00019

m = 0,069

s = 0,000003

mr = 1,087

sr = 0,00019

m = 0,102

s = 0,000003

mr = 1,598

sr = 0,00019

Horninový masiv velice špatné kvality,

Četné velice zvětralé pukliny s výplní vzdálené od sebe méně jak 50 mm, jemně zrnitá hlušinová hornina,

RMR = 3

Q = 0,01

m = 0,007

s = 0,0000001

mr = 0,219

sr = 0,00002

m = 0,010

s =0,0000001

mr = 0,313

sr = 0,00002

m = 0,015

s=0,0000001

mr = 0,469

sr = 0,00002

m = 0,017

s = 0,0000001

mr = 0,532

sr = 0,00002

m = 0,025

s = 0,0000001

mr = 0,782

sr = 0,00002

Pevnost hornin v prostém tlaku σc, Poissonovo číslo ν a objemová tíha horniny γ

Pevnost hornin

Typy hornin (příklady)

Pevnost

σc [MPa]

Poissonovo číslo

ν [-]

Objemová tíha horniny

γ [kN/m3]

Nejtvrdší

horniny

nejtvrdší, celistvé,

pevné a hutné

křemence a čediče, jiné

mimořádně

tvrdé horniny

>150

0,1

28,00 - 30,00

Velmi

tvrdé

horniny

velmi tvrdé žulové horniny, křemitý porfyr, velmi tvrdá žula, křemitá břidlice, méně tvrdé křemence, nejtvrdší pískovce a vápence

100 - 150

0,15

26,00 - 27,00

Tvrdé

horniny

žula hutná a celistvá, velmi tvrdé pískovce a vápence, křemité rudné žíly, tvrdý slepenec, velmi tvrdé železné rudy

tvrdé vápence, méně tvrdé žuly, pevné pískovce, mramory, dolomity, kyzy

80 - 100

0,20

25,00 - 26,00

Dosti tvrdé horniny

obyčejný pískovec, železné rudy středně tvrdé

písčité břidlice, břidličné pískovce

50 - 80

0,25

24,00

Středně

tvrdé horniny

tvrdé hlinité břidlice, méně tvrdý pískovec a vápenec, měkký slepenec

různorodé nepříliš tvrdé břidlice, hutný slín

20 - 50

0,25 - 0,30

23 - 24,00

Dosti měkké horniny

měkké břidlice,  měkký vápenec, křída, kamenná sůl, zmrzlá země, antracit, obyčejný slín, rozrušený pískovec, měkké slepence a hlína promísená skalinami

5 - 20

0,30 - 0,35

22,00 - 26,00

Měkké horniny

hutný jíl, pevné hlíny (eluvia charakteru zemin), střední černé uhlí

0,5 - 5

0,35 - 0,40

20,00 - 22,0

18,00 - 20,00

Try GEO5 software for free.