GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Monitory

Rám "Monitory" obsahuje tabulku se seznamem zadaných monitorů. Přidání monitorů se provádí v dialogovém okně "Nové monitory". Monitor lze zadat bodový, nebo spojnicový. V dialogové okně se zadávají souřadnice bodu monitoru a aktivita monitoru.

Zadané monitory lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Program umožňuje zadání libovolného množství bodových a spojnicových monitorů kdekoliv v konstrukci i mimo ni. Monitory mají několik funkcí:

  • zobrazení hodnot veličin v určitém bodě (bodový monitor)
  • zobrazení hodnot rozdílu vzdálenosti dvou bodů oproti předchozí fázi budování d[N], nebo oproti  fázi zadání, kde N je číslo fáze budování (spojnicový monitor)

V bodových monitorech se také zaznamenávají hodnoty veličin v průběhu výpočtu jednotlivých fází. Ty lze pak vypsat do výstupního protokolu nebo použít pro vytvoření grafů.

Seznam veličin, které se zobrazují u jednotlivých monitorů se nastavuje v dilogovém okně "Nastavení monitorů". Okno se otevítá pomocí tlačítka "Nastavení" na vodorovné liště "Monitory".

Rám "Monitory"

Try GEO5 software for free.