GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

B1/VM4

Toto řešení vychází z NZ normy B1/VM4, která určuje únosnost základové půdy vztahem:

součinitele únosnosti:

součinitele tvaru základu:

součinitele vlivu hloubky založení:

pro d/b ≤ 1:

pro d/b > 1:

součinitele šikmosti zatížení:

pro φ = 0:

kde:

d

-

hloubka základové spáry

b

-

šířka základu

l

-

délka základu

cu

-

totální soudržnost zeminy

H

-

vodorovná složka výslednice zatížení

V

-

svislá složka výslednice zatížení

Literatura:

Acceptable Solutions and Verification Methods For New Zealand Building Code Clause B1 Structure, 1 December 2008

Try GEO5 software for free.