GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Degradace a zesílení nosníků

Zadané nosníky nelze v dalších fázích budování editovat klasickým způsobem, ale lze je upravit několika způsoby:

  • odstranit nosník z výpočtu
  • degradovat nosník (lze pouze v režimu "Tunely")
  • zesílit průřez nosníku
  • změnit parametry kontaktu

Typ změny nosníku se zadává v dialogovém okně "Editace nosníku".

Při degradaci nosníku se zadává procento degradace, sto procent odpovídá úplnému odstranění nosníku.

Při zesilování  nosníku lze u obdélníkového betonového průřezu zvětšovat jeho šířku (odpovídá nastříkání betonu). U ostatních typů průřezů je nutné dozadat nové průřezové charakteristiky, které musí být větší než předchozí.

Dialogové okno "Úprava vlastností nosníku" - zesílení nosníku

Try GEO5 software for free.