The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Schmertmann

Metoda Schmertmanna udává pro maximální napětí v patě piloty  pmax,pata následující vztah:

kde:

αp

-

součinitel redukce únosnosti piloty v patě

qupr

-

upravený penetrační odpor

kde:

qc1, qc2

-

minimální hodnota středního penetračního odporu

V nesoudržných zeminách je uvažován vliv rekonsolidace (OCR).

Maximální tření na plášti piloty pmax,plášť je stanoveno podle vztahů:

  • pro nesoudržné zeminy

kde:

K

-

korelační součinitel tření na plášti

-

průměrná hodnota měrného lokálního tření na plášti fs v intervalu daném indexem u závorky

As

-

plocha pláště piloty v daném intervalu

d

-

průměr piloty

D

-

vetknutá délka piloty

  • pro soudržné zeminy

kde:

αs,i

-

redukční součinitel podle Tomlinsona v i-té vrstvě

-

průměrná hodnota měrného lokálního tření na plášti fs v i-té vrstvě

As

-

plocha pláště piloty v i-té vrstvě

Literatura:

Schmertmann J.H.: Guidelines for Cone Penetration Test, Performance and deign, U.S. Departments of Transportation, report No. FHWA-TS-78-209, Washington,D.C., 1978.

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.