GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Vzorky

Rám "Vzorky" obsahuje tabulku se všemi zadanými vzorky, na kterých chceme následně provádět příslušné laboratorní zkoušky.

Vzorky mohou být přidány ručně tlačítkem "Přidat textově" nebo importovány pomocí tlačítka "Import".

Vzorky se zadávají v dialogovém okně "Nový laboratorní vzorek" - podoba zadávaných dat je zcela uživatelská, řídí se "Šablonou dat laboratorních vzorků", která se upravuje v rámu "Šablony", kde lze také upravit podobu náhledů v pravé a levé části desktopu.

Rám "Vzorky"

Try GEO5 software for free.