The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Výpočet smykové síly v síti

Pro stanovení maximální smykové síly působící na síť se uvažuje s blokem zeminy, který vzniká v oblasti mezi hřeby. Ve výpočtu se uvažují dva tvary smykových ploch, program počítá automaticky obě a vybírá maximální sílu.

Rovinná smyková plocha - maximální smyková sila se hledá postupně po celé tloušťce rozrušené vrstvy.

Smyková síla - rovinná smyková plocha

kde:

Sd

-

smyková síla působící na síť

Fmesh

-

síla v síti

W

-

vlastní tíha bloku

Fw

-

síla od proudění

lv

-

svislá vzdálenost

t

-

tloušťka rozrušené vrstvy

β

-

sklon smykové plochy

ω

-

sklon svahu

α

-

sklon hřebíku

φ

-

úhel vnitřního tření v rozrušené vrstvě

c

-

soudržnost rozrušené vrstvy

A

-

plocha bloku v rovině smyku

Lomená smyková plocha - maximální smyková síla se hledá postupně po celé tlouštce rozrušené vrstvy při různých sklonech v dolní části smykové plochy.

Smyková síla - lomená smyková plocha

Při výpočtu lomené smykové plochy se v prvním kroku určí mezibloková síla X.

kde:

X

-

mezibloková síla

W1

-

tíha horního bloku

Fw,1

-

síla od proudění působící na horní blok

A1

-

plocha v úrovni smyku pod horním blokem

kde:

Sd

-

smyková síla působící na síť

W2

-

tíha dolního bloku

Fw,12

-

síla od proudění působící na dolní blok

A2

-

plocha v úrovni smyku pod dolním blokem

Je-li uvážováno proudění, program počítá s vodou v celé tloušťce rozrušené vrstvy. Sklon tlakového kužele ovlivňuje přenos síly z hřebu do rozrušené vrstvy.

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.