The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Uložení výztuhy

Uložení výztuhy se v programu uvažuje jako pevné nebo volné.

Pokud dojde u svahu s výztuhou k sesuvu, nastává jedno z možných porušení výztuhy podle následujících obrázků.

Je-li výztuha na svém začátku před smykovou plochou pevně ukotvena (například upevněním v obkladní konstrukci), zabrání se porušení typu 3 - vytržení výztuhy před smykovou plochou. Porušení typu 1 a 2 se ve výpočtu posuzuje vždy, porušení typu 3 pouze u výztuh, které mají uložení volné, jež tento typ porušení umožňuje.

Dialogové okno "Nová výztuha" - zadání uložení výztuhy

Přetržení výztuhy - porušení typu 1

Vytržení výztuhy ze zeminy za smykovou plochou - porušení typu 2

Vytržení výztuhy ze zeminy před smykovou plochou - porušení typu 3

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.