GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Negativní plášťové tření

V rámu "Negativní plášťové tření" se zadává sednutí okolního terénu a hloubka deformační zóny. Uvažování vlivu negativního plášťového tření je popsáno v teoretické části nápovědy.

Rám "Negativní plášťové tření"

Try GEO5 software for free.