The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Metoda Véase

Toto řešenízohledňuje geostatické napětí v místě kořene mikropiloty a typ injektáže kořene.

Únosnost kořene mikropiloty je dána vztahem:

kde:

Rbk

-

únosnost paty kořene mikropiloty

Rsk

-

únosnost na plášti kořene mikropiloty

Únosnost na plášti mikropiloty:

kde:

n

-

počet vrstev zemin, kterými prochází kořen mikropiloty

Asi

-

plocha stěny kořene mikropiloty ve vrstvě i

qsi

-

plášťové tření ve vrstvě i

Únosnost paty mikropiloty je dána vztahem:

Plášťové tření qs v hloubce z pod povrchem terénu:

kde:

z

-

hloubka z pod povrchem terénu, kde se určuje velikost plášťového tření

c

-

efektivní soudržnost zeminy v hloubce z

δ

-

úhel tření na rozhraní kořene mikropiloty a zeminy v hloubce z

φ´

-

efektivní úhel vnitřního tření zeminy v hloubce z

σh(z)

-

vodorovná složka geostatické napjatosti v hloubce z:

-

pro injektáž kořene typu IR a IRS (se záznamem injekčního tlaku) a hloubkou z ≥ 5 m:

-

ostatní případy

Ko

-

součinitel zemního tlaku v klidu

-

pro normálně konsolidované zeminy

-

pro překonsolidované zeminy

σv(z)

-

svislá složka geostatické napjatosti v hloubce z

pi

-

injekční tlak pro injektáž typu IR a IRS a hloubkou z ≥ 5 m, v ostatních případech pi = 0

Fc, Fφ

-

součinitelé způsobu použití mikropiloty

Literatura:

Véas, Souche : Étude du flambement de pieux partiellement immergés dans un milieu offrant latéralement une réaction élastique pure, Annales de l’ITBTP, No. 423, Sene Soils et Foundations, 187, mars - avril 1984, p. 38 - 60 (ve francouštině).

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.