The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Průběh výpočtu

Průběh výpočtu lze sledovat v okně v dolní části obrazovky.

Elastický výpočet má jeden výpočtový krok - po jednom výpočtu obdržíme výsledky. Nelineární výpočet se modeluje postupně - zatížení se postupně přidává v jednotlivých zatěžovacích (výpočtových) krocích. Výpočet proběhne úspěšně, pokud všechny výpočtové kroky zkonvergují a dosáhneme 100% požadovaného zatížení.

Program má standardně nastaveny parametry výpočtu zajišťující dostatečnou přesnost a rychlost výpočtu. Přesto zkušený uživatel může chtít určité parametry změnit, popřípadě otestovat jejich vliv na přesnost výpočtu. Jednotlivé parametry nastavení výpočtu lze měnit v dialogovém okně "Nastavení výpočtu":

  • Parametr Procento dosaženého zatížení vyjadřuje procentuální hodnotu (očekávanou hodnotu) celkového zatížení na konci aktuálního výpočtové kroku v případě úspěšné konvergence.
  • Délka kroku udává aktuální váhový faktor pro stanovení přírůstku zatížení v aktuálním výpočtovém kroku.
  • Parametr Stupeň stability udává očekávanou hodnotu stupně stability v případě úspěšné konvergence pro dané parametry c, φ.

Průběh iterace v rámci daného výpočtového kroku je dán charakterem změny parametrů konvergence. Program postupně zobrazuje tyto parametry:

  • eta - parametr metody Line search
  • chyba normy vektoru posunutí
  • chyba normy vektoru nevyrovnaných sil
  • chyba přírůstku vnitřní energie

Pokud všechny tři chyby jsou menší než požadované tolerance chyb (lze je editovat v okně "Nastavení"), je výpočet pro daný výpočtový krok ukončen.

Tlačítko "Přeruš" umožňuje přerušit výpočet. Výsledky jsou v takovém případě k dispozici pro úroveň zatížení, pro kterou byly jako poslední splněny podmínky konvergence.

Průběh výpočtu

Try GEO5 software for free.