GEO5 Software

Online Help

Tree
Settings
Program:
Language:

Zrnitost

Zkouška zrnitosti spočívá ve stanovení zrnitosti zemin zkušebního vzorku proséváním nebo sedimentací nebo kombinací těchto metod.

Zrnitost je jedna z nejdůležitějších fyzikálních vlastností zeminy. Klasifikace zemin je založena především na zrnitosti. K zrnitosti se vztahuje řada geotechnických a hydrogeologických vlastností zeminy. Zrnitost poskytuje popis zeminy založený na rozdělení zrn zeminy do jednotlivých frakcí. Zastoupení každé frakce v zemině může být stanoveno proséváním a/nebo sedimentací.

Zrnitost hrubozrnných zemin se obvykle stanovuje proséváním, zrnitost jemnozrnných a smíšených zemin se obvykle stanovuje kombinací prosévání a sedimentace v závislosti na složení zeminy. Metoda prosévání je využitelná pro všechny nezpevněné zeminy s velikostí zrn menší než 125 mm.

Sedimentační metody se dělí na:

  • Hustoměrný rozbor
  • Pipetovací metodu

Ukázkový protokol Zkoušky zrnitosti

Podoba zadávaných dat a protokolu zkoušky je čistě uživatelská, řídí se zadanou příslušnou šablonou.

Zdroje:

ČSN EN ISO 17892-4

ČSN EN ISO 14688-1

Try GEO5 software for free.