The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Caquot - Kériselova teorie

Pasivní  tlak zeminy je počítán pomocí vzorce:

kde:

Kp

-

součinitel pasivního zemního tlaku pro δ = -φ uvedený v tabulce

ψ

-

zmenšovací součinitel ψ pro |δ| < φ, viz tabulka

c

-

soudržnost zeminy

σz

-

svislé geostatické napětí

Svislá složka σpz a vodorovná složka σpx jsou vyjádřeny rovnicemi:

kde:

δ

-

úhel tření mezi zeminou a konstrukcí

α

-

odklon rubu konstrukce od svislé

Literatura:

Československá státní norma ČSN 730037 Zemní tlaky na stavební konstrukce, Český normalizační institut, 1992, Praha.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.