The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Caquot - Kériselova teorie

Pasivní  tlak zeminy je počítán pomocí vzorce:

kde:

Kp

-

součinitel pasivního zemního tlaku pro δ = -φ uvedený v tabulce

ψ

-

zmenšovací součinitel ψ pro |δ| < φ, viz tabulka

c

-

soudržnost zeminy

σz

-

svislé geostatické napětí

Svislá složka σpz a vodorovná složka σpx jsou vyjádřeny rovnicemi:

kde:

δ

-

úhel tření mezi zeminou a konstrukcí

α

-

odklon rubu konstrukce od svislé

Literatura:

Československá státní norma ČSN 730037 Zemní tlaky na stavební konstrukce, Český normalizační institut, 1992, Praha.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.